Huidige opdrachten van het advocatenkantoor van Isabelle, I.H. Fiscal Plus B.V., omvatten onder andere de volgende werkzaamheden:

  • Fiscaal advies aan expatriates en migrerende particulieren;

  • Advies op het gebied van de schenkbelasting en de erfbelasting in een internationale context (estate planning en voorkoming van dubbele belasting);

  • Fiscaal advies in verband met (het structureren van) de aankoop en het houden van Franse onroerende zaken (tweede huis of ondernemingsvermogen);

  • Vertegenwoordiging van Nederlandse belastingplichtigen ten aanzien van de Franse fiscale autoriteiten, bijv. in bezwaarprocedures of voor een beroep bij de Franse fiscale rechter;

  • Vertegenwoordiging van Franse belastingplichtigen ten aanzien van de Nederlandse belastingdienst, bijv. in het kader van boekonderzoeken, naheffingsprocedures of het aangeven van buitenlands vermogen;

  • Fiscaal advies aan en vertegenwoordiging van executeurs, erfgenamen en legatarissen in de communicatie met de Franse belastingdienst en met de Franse notarissen;

  • Bijstand aan Nederlandse notarissen om fiscale kwesties op te lossen in het kader van grensoverschrijdende successie afwikkelingen, zoals mogelijk dubbele belasting;

  • Bijstand aan instellingen zonder winstoogmerk en aan algemeen nut beogende instellingen om een beschikking van de Nederlandse of van de Franse fiscale autoriteiten te krijgen, of om belasting terug te vragen, zoals bijv. erfbelasting.